Dorian O'Daniel Womens Jersey  陈氏太极梨花枪加白猿棍 - 太极拳谱 - 拳馆动态 - 合肥陈家沟陈炳太极院【官网】 学太极 练太极 来合肥陈炳太极院 手把手教 面对面学

欢迎来到合肥陈家沟陈炳太极院【官网】 学太极 练太极 来合肥陈炳太极院 手把手教 面对面学 官方网站!

合肥陈家沟陈炳太极院【官网】 学太极 练太极 来合肥陈炳太极院 手把手教 面对面学

陈氏太极梨花枪加白猿棍

发布时间:2018-11-28 浏览次数:346

陈氏太极梨花枪加白猿棍套路名称

一寸长一寸强,作为长兵器之一的枪,被称为兵中之,历史上有许多以使枪而著称的名将,如岳飞、赵云等等。可见枪在冷兵器时代的战场上,有着非常重要的位置。枪法的演练要求非常高,枪扎一条线是对枪法的稳定性、精准度的具体要求,难度较大,所以就有:日刀、月棍、十年枪的说法.

1、夜叉探海                      26、下滴水枪                 51、扎一枪

2、全舞花                          27、掩两枪                       52、全舞花

3、中平枪                          28、上步骑龙                   53、二郎担山

4、急三枪                          29、往前进拨草寻蛇        54、扫一枪

5、上平枪                          30、往后退白猿拖枪        55、半个舞花

6、珍珠倒卷帘                   31、回头扎乌龙入洞        56、美女认针

7、下平枪                            32、掂回腿收琵琶枪        57、玉女穿梭

8、颠腿掳一枪                    33、往前打两枪                58、刺闯鸿门枪

9、扎青龙献爪                    34、摇旗扫地泰山压卵     59、回头扫一枪

10、上步捉一枪                  35、半个舞花                     60、全舞花

11、扫地刺                          36、灵猫扑鼠                     61、护膝枪

12、边拦枪                           37、左扑一枪                   62、掩两枪

13、往前廷两枪                   38、右扑一枪                   63、苍龙摆尾

14、黄龙三战竿                    39、翻身刺一抢              64、前挡一枪

15、撩扎一枪                        40、踢一跟子                  65、再挡一枪

16、半个舞花                        41、单手出枪                  66、往左挡一枪

17、腰群拦枪                         42、全舞花                     67、往右挡一枪

18、回头半个舞花                 43、二郎担山                 68、半个舞花

19、手按地蛇枪                      44、扫一枪                    69、太公钓鱼

20、向上挑一枪                      45、半个舞花                70、回马枪

21、扎一枪                              46、下六分枪                71、收势枪

22、掩两枪                              47、回头半个舞花        

23、左摇旗一扫朝天枪          48、鹞子扑鹌鹤

24、右摇旗一扫铁牛耕地      49、右扫一枪

25、回头半个舞花                   50、挑一根子